Donateurs

Amusementsorkest Second Face

Ons orkest bestaat uit plm. 24 muzikanten, die onder leiding van dirigent Piet Beuming op een ontspannen manier muziek maken.

Het orkest treedt o.a. op in verzorgingstehuizen/verpleegtehuizen , bij bedrijven, voor de gemeente, bij recepties en tijdens de vierdaagse.

Om dit financieel te kunnen bekostigen hebben wij naast onze sponsors ook uw steun hard nodig. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u ons geldelijk wilt steunen.

Steun ons vanaf 10 euro door overmaking op rekening nummer IBAN: NL24 RABO 0131 6686 84 t.n.v. O.Argante onder vermelding van donatie Second Face en vermeldt a.u.b. ook uw e-mail adres bij de betaling.

Wat kunt u van ons verwachten?

Eenmaal per jaar geven wij een presentatieconcert waarbij ook onze donateurs worden uitgenodigd. Uiteraard krijgt u een gratis kopje koffie aangeboden. Ook houden wij u via de mail op de hoogte van o.a. de optredens.

Alvast hartelijk dank voor uw financiële steun. Hopelijk mogen wij u ontvangen bij één van onze concerten, waarover wij u tijdig via de mail zullen informeren.